Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2015

dwabece
Play fullscreen
Zapach rosołu, trzeszczący stół przykryty ceratą.

March 26 2015

dwabece

March 09 2015

dwabece
Play fullscreen
Rzucałaś we mnie książkami żeby dwadzieścia minut później zedrzeć mi skórę z pleców.

March 07 2015

dwabece
Play fullscreen
Myśl, że ktokolwiek mógłby skrzywdzić moje dziecko obezwładnia.
dwabece

March 04 2015

dwabece
5983 9412 390

February 22 2015

dwabece
Brak mi słów.
Tags: epic
dwabece
Pomarańczowy kubek, który Ci oddałem. Herbata z cytryną, wielki monitor i notatki przyklejone na okno. Warsztat w pokoju. Pilniki, zapach kleju i starego drewna.
Tags: songoftheday

December 18 2011

dwabece
8468 95b6 390
Reposted from654675674 654675674 viaczyzak czyzak

November 23 2011

dwabece
8100 646f 390

May 22 2011

dwabece
4765 66aa 390
Pepsi in JPN o_O"
wanna try...
Reposted fromfuckblack fuckblack viaZingtoh Zingtoh

April 17 2011

dwabece
0199 44de 390
Reposted fromiforgot iforgot viaquotes quotes
dwabece
Moja żona jest trochę podobna do Pinokia. Za każdym razem gdy mnie okłamuje, jej nos puchnie.
Joe Monster.org
Reposted fromargothiel argothiel
dwabece
2268 e885
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viasavor savor
dwabece
Reposted fromhalucine halucine viasavor savor
dwabece
Czy mnie to boli? Nie, nie boli mnie to. Mnie to wewnętrznie rozpierdala.
Reposted fromawaken awaken viasavor savor
dwabece
0648 ed57 390
Reposted fromwpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg viasavor savor

April 11 2011

dwabece
3832 c8e3 390
Reposted fromjfkkfc jfkkfc
dwabece
4545 5b6a 390
Reposted fromjfkkfc jfkkfc
9072 4ba6 390
Reposted fromfission fission viaaciddrops aciddrops
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl